מרכז יום לוותיקי המועצה

מרכז יום לוותיקי המועצה: רקע

כאזרחים/ות ותיקים/ות המתגוררים במועצה, חשוב לנו לשמוע מכם: אלו שירותים ומענים יגרמו לכם/ן להשתתף ולקחת חלק בפעילות מרכז היום? בתשובתכם/ן אנא התייחסו לשעות פעילות, תוכן הפעילות, מיקום הפעילות וקהלי היעד אליהם מופנים השירותים.

כליל כנענימנהל המחלקה לתכנון אסטרטגי
ליאת בן משהמנכ"לית עמותת ותיקי עמק יזרעאל
שלב הוספת התשובות הסתיים
רקע

מועצה האזורית עמק יזרעאל מבקשת לקדם תכנית אב לאזרחיה הוותיקים.

מטרת העל של התכנית הנה תכנון מדיניות אסטרטגית להיערכות המועצה ויישוביה להזדקנות מיטבית של האוכלוסייה.

תפיסה מנחה:

אנו רוצים להיות בכל אחד מצמתי המעבר של תושבינו הוותיקים. לתפיסתנו, כל אדם, בכל גיל, זכאי להזדמנויות להשתייך לקהילה, להיות מעורב ומשפיע ולקבל שירותים מגוונים ואיכותיים הניתנים ו/או מונגשים עבורו על ידי המועצה והיישוב, בהתאם לצרכים הייחודיים בכל תקופה במעגל החיים.

איפה אתם/ן נכנסים לתמונה?

כחלק מרכזי מתהליך גיבוש המדיניות וכתיבת ההמלצות, חשוב לנו לשמוע אתכם/ן, תושבינו!אתם/ן מהווים חלק משמעותי בתכנית לכן נבקש לשמוע את קולכם/ן בסוגיות המרכזיות בהן דנה התכנית.

כחלק מתהליך שיתוף הציבור (ישנם הליכי שיתוף ציבור נוספים), בחרנו להפנות אליכם/ן מספר שאלות בהן נשמח לשמוע את דעתכם/ן. התשובות בכל אחד מהנושאים ייבחנו לעומק ויינתן להן משקל רב. שיתוף הפעולה מצדכם/ן חשוב לנו מאוד, נשמח לקבל את עמדתכם/ן בכל הנושאים אותם מבקשת התכנית לקדם.

כיום, פועל מרכז יום אחד (ה'סב-יום') לוותיקי העמק בבית המועצה, הסמוך למזרע.
הסב-יום מפעיל שירותי פנאי, תרבות ובריאות לוותיקי העמק במטרה לשפר ולשמר את תפקודם. הסב-יום כולל הסעות מבתי הוותיקים וארוחות בוקר וצהריים.

בנוסף, במבנה הסב-יום בריכה טיפולית הכוללת טיפולים ייחודיים וחוגי התעמלות במים.
צוות הסב-יום מופעל על ידי אנשי מקצוע המומחים בתחום הזקנה: עובדות סוציאליות, פיזיותרפיסטית, אח, מרפאה בעיסוק ומנהלות תחומים.

אנו סבורים שדיוק והתאמת המענים אותם מספק מרכז היום והנגשתו למספר גדול יותר מתושבי העמק הוותיקים, יספקו מענה מיטבי לצרכיהם.

בפרק הנוגע ל'מרכז היום' נבקש להבין מכם/ן אלו שירותים ומענים יגרמו לכם/ן להשתתף ולקחת חלק בפעילות מרכז היום? בתשובתכם/ן אנא התייחסו לשעות פעילות, תוכן הפעילות, מיקום הפעילות וקהלי היעד אליהם מופנים השירותים.